APEL A

'PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN  PENGALAMAN TERDAHULU BAGI TUJUAN PENGAJIAN LANJUTAN

dle

DIPLOMA IN LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT

dece

DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

dpci

DIPLOMA IN POLICING AND CRIME INVESTIGATION

dbs

DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES

fis

FOUNDATION IN SCIENCE

mqa

OUR ROLE AS APEL EXAMINATION CENTRE

MULAKAN JELAJAH APEL A ANDA DISINI

APEL memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Secara umumnya, penilaian APEL melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu menerusi pendidikan formal mahupun menerusi pengalamannya terdahulu.

  1. Fungsi utama pusat ini ialah untuk menjalankan penilaian APEL untuk calon yang berhasrat untuk menyertai program sijil (T3) dan program diploma (T4).
  2. Membantu dan membimbing calon dalam proses permohonan penilaian dan kemasukan berdasarkan APEL
  3. Menjadi sebuat pusat penilaian APEL yang memudahkan calon APEL dari pelbagai pelosok negeri untuk memohon dan menjalani ujian APEL.
  4. Menjadi sebuat pusat yang akan menyediakan sokongan untuk keperluan sijil bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
  5. Menjadi sebagai pusat untuk memenuhi kriteria dan instrumen penilaian kemasukan melalui APEL ke pusat pengajian tinggi.
  6. Menjadi sebuah pusat yang dapat meningkatkan akses dan meluaskan penyertaan calon yang tidak cukup kredit tetapi mempunyai pengalaman kerja yang ingin menyambung ke peringkat yang lebih tinggi.

SOALAN KEGEMARAN CALON APEL

Apakah APEL?

APEL khususnya APEL (A) ialah kaedah untuk menilai pembelajaran terdahulu untuk kelayakan kemasukan ke program akademik. Contohnya menggunakan sijil APEL untuk memohon sijil dan diploma tanpa sijil SPM

Bagaimana ingin mendaftar APEL?

Langkah pertama pendaftaran ialah dengan mendaftar di laman web MQA iaitu di https://www2.mqa.gov.my/APEL/APEL_A/CheckDaftar.cfm. Seterusnya anda boleh mengikuti langkah seperti yang dipaparkan di laman web tersebut.

Apakah persediaan yang perlu dibuat sebelum mengambil ujian Aptituted?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

Berapakah bayaran bagi mengambil ujian yang disediakan oleh APEL?

Untuk bayaran ujian boleh tekan pautan yang disediakan dalam website apel Kolej Antarabangsa Goon.

Bagaimana menghasilkan portfolio?

Anda harus download template portfolio yang telah sediakan. Template tersebut boleh download di pautan berikut.

Apakah yang akan dinilai dalam portfolio?

Portfolio perlu mempunyai bukti-bukti dari segi pengetahuan, kemahiran menyelesaikan masalah, pengalaman, bekerja dalam kumpulan , pengurusan maklumat , kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Apakah yang akan dinilai dalam portfolio?

Portfolio perlu mempunyai bukti-bukti dari segi pengetahuan, kemahiran menyelesaikan masalah, pengalaman, bekerja dalam kumpulan , pengurusan maklumat , kepimpinan dan pembelajaran sepanjang hayat.

Bilakah penilaian APEL dijalankan?

Tarikh ujian aptituted disenaraikan di dalam web apel Kolej Antarabangsa Goon.

Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan sijil APEL?

Sekurang-kurangnya tempoh 3 bulan yang diperlukan dari tarikh pendaftaran sehinggan penerimaan sijil APEL.

PROSES PENDAFTARAN

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise