Pidgin dan Lingua Franca : Apakah Perbezaannya?

Pidgin dan Lingua Franca : Apakah Perbezaannya?

Ditulis Oleh Nur Asiya Bt Abd Mizan

Dengan pertumbuhan tamadun, kepintaran manusia telah menghasilkan banyak reka cipta. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai keupayaan untuk membentuk persekitaran sesuai dengan keperluannya yang berubah-ubah. Manusia juga merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai bahasa yang dicipta untuk berkomunikasi dengan makluk lain dari spesies yang sama. Banyak pembentukan yang direka cipta antaranya terhasillah bahasa. Ini adalah bukti kreativiti manusia. Setiap rantau mempunyai bahasa khusus berdasarkan beberapa faktor seperti sempadan geografi, gabungan politik dan dominasi. Dengan pergerakan manusia di seluruh dunia untuk melakukan aktiviti perdagangan, penaklukan dan penjajahan, banyak bahasa dan bentuk bahasa baru yang muncul berdasarkan keperluan dan kemudahan komunikasi.

 

Apa itu Lingua Franca? Lingua Franca adalah bahasa umum yang dicipta yang membolehkan manusia yang tidak mempunyai bahasa ibunda yang sama untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa ini sama ada terhasil dari bahasa yang berlainan atau ia menggunakan bahasa yang dominan. Ia pada dasarnya merupakan bahasa perdagangan di mana sempadan antarabangsa yang terlibat. Lingua Franca yang bermaksud bahasa percuma atau terbuka dalam bahasa Itali, mula diguna pakai pada zaman pertengahan oleh peniaga-peniaga di Eropah. Setiap negara di Eropah mempunyai bahasa kebangsaan sendiri. Apabila mereka terpaksa berkomunikasi antara satu sama lain dalam perniagaan dan perdagangan, mereka memerlukan komunikasi bahasa yang mudah dan dengan itu lahirnya bahasa Lingua Franca. Ini tidak terhad kepada mana-mana sempadan atau negara. Ia adalah gabungan bahasa Itali, Provencal, Sepanyol, Portugis, Turki, Perancis, Yunani dan Arab. Ia membolehkan orang di negara-negara Eropah mudah untuk bercakap dan memahami antara satu sama lain dalam bahasa yang difahami oleh semua untuk memudahkan aktiviti perdagangan. Ia juga merupakan medium komunikasi yang digunakan oleh hamba kepada tuan dan sebaliknya jika tidak mempunyai bahasa yang sama.

Pada masa kini, Lingua Franca bermakna bahasa apa saja yang digunakan sebagai bahasa umum oleh penutur bahasa yang berbeza. Ia menggunakan bahasa yang sedia ada sebagai lingua franca, dimana bahasa ibunda dari satu negara diguna pakai di luar negeri dan menjadi bahasa negara lain. Bahasa yang menjadi Lingua Franca biasanya merupakan dari negara politik yang dominan yang berkaitan dengan negara-negara lain. Bahasa Inggeris adalah bahasa Lingua Franca di beberapa bahagian dunia di mana bahasa Inggeris bukanlah bahasa ibunda. Ini berlaku adalah kerana England mempunyai kuasa menerusi dasar penjajahannya. India mempunyai bahasa Hindi sebagai bahasa kebangsaannya tetapi bahasa Inggeris adalah Lingua Franca di sana dan diguna pakai sebagai bahasa perniagaan, perdagangan dan pendidikan di seluruh negara itu. Lingua Franca juga dikenali sebagai bahasa antarabangsa, bahasa perdagangan, bahasa bantu dan bahasa kenalan.

 Apa itu Pidgin? Pidgin adalah sama dengan Lingua Franca tetapi ia tidak mempunyai penutur yang asli. Ia tidak dituturkan oleh mana-mana negara sebagai satu-satunya bahasa. Ia adalah penciptaan berdasarkan keperluan. Apabila sekelompok individu yang tidak mempunyai bahasa yang sama berkumpul dan terpaksa berkomunikasi, pembicara menggunakan kata-kata yang mereka tahu dalam bentuk mudah untuk membuat orang lain memahami apa yang mereka perlu sampaikan. Ini adalah bentuk bahasa yang rosak atau beberapa bahasa yang tidak dibingkaikan dengan alasan tertentu biasanya melalui hubungan perdagangan. Ia mempunyai perbendaharaan kata yang terhad dan merupakan bentuk yang disengajakan dari bahasa yang terlibat. Sesetengah pidgins menjadi lingua francas, tetapi tidak semua lingua francas adalah pidgins. Oleh kerana Pidgins adalah bahasa kemudahan, mereka tidak memberi penekanan kepada penggunaan tatabahasa atau linguistik. Sesetengah pidgin dituturkan dalam tempoh masa dan menjadi bahasa asli penutur generasi yang akan datang. Mereka kemudiannya dipanggil Creole. Sebagai contoh, Pidgin English adalah gabungan bahasa Inggeris dan bahasa asli rakyat Papua New Guinea. Masyarakat yang menggunakan bahasa ini mengatakan bahawa Pidgins adalah bahasa hibrid.

Leave a Reply